Tjänster
Hem | Tjänster

Mina tjänster

Genom coachning, handledning och utbildning kan jag hjälpa dig/er att få den kunskap och verktyg ni behöver/saknar. Mina tjänster passar även er som inte har någon diagnos, men som kanske lever med någon som har ADHD. Mor- och farföräldrar, partner, kanske har ni vuxna barn som nyss fått sin diagnos?

Genom att öka kunskapen om ADHD skapar vi en större förståelse och en fungerande vardag där alla får plats.