Integritetspolicy
Hem | Integritetspolicy

Integritetspolicy för Lilla M Coach AB

På grund av EU:s nya allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill jag på Lilla M ge dig information om de uppgifter som jag behandlar för att skicka ut information till mina klienter.Jag är mån om din personliga integritet och kommer att skydda de personuppgifter jag behandlar. All behandling av personuppgifter kommer att ske enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

När samlas personuppgifter in?

När en person har kontakt med mig eller förekommer i samband med mina uppdrag, så innefattas det av att personuppgifter lämnas till mig eller hämtas in av mig. Det kan till exempel vara konverteringar från sajten, offerthantering, möten eller föreläsningar.

Vilka personuppgifter behandlas?

Jag samlar in de personuppgifter som lämnas till mig i samband med uppdrag eller avtal som tecknas med mig, eller när något av mina uppdrag/avtal förbereds eller administreras. Personuppgifter så som namn, adress och telefonnummer, det är exempel på uppgifter som förekommer i offerthanteringsprocessen.

Varför samlar jag in behandling av personuppgifter?

Jag samlar in personuppgifter med anledning av att som företag kunna fullfölja mina åtaganden, ta tillvara på mina klienters intressen och kunna sköta administrationen internt.

Hur ser lagen ut för behandling av personuppgifter?

Lagen för behandling av personuppgifter ger mig som företag möjlighet att fullfölja våra avtal, som är grundläggande för verksamheten och för andra uppgifter inom verksamheten.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas bara så länge de är relevanta för utförandet av verksamheten. Det innebär att jag inte sparar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen av dessa.